Filmpje Rechtop Zetten?

Hebt u een filmpje gemaakt met uw digitale camera 90 graden gedraaid? U hoeft uw hoofd niet te kantelen om het filmpje te bekijken op uw monitor of tv.

Zet het rechtop om nekkramp te voorkomen.

1. Om uw filmpje rechtop te zetten gebruiken we het programma Avidemux. Ga naar de web site avidemux.sourceforge.net en klik op Downloads. Klik op de volgende webpagina op een koppeling voor de gewenste versie. In ons geval staan die koppelingen onder het kopje Windows, naast Install. Klikt u hier op SourceForge, dan start de downnload meteen. U kunt ook versies voor Linux of Mac OS X downloaden.

2. Dubbelklik op het gedownloade bestand om Avidemux te installleren. De installatie is een kwestie van steeds op Next, I Agree of Install klikken. De standaardinstellingen van het installatieprogramma zijn prima, daar hoeft u niets aan te wijjzigen. U kunt hooguit bij de stap Choose Install Options een paar vakkjes leegmaken, als u niet overal snellkoppelingen voor het programma wilt terugzien. Klik tot slot op Finish.

3. Na het starten van Avidemux kiest u File, Open. Selecteer het gewenste filmpje en klik op Openen. Avidemuxkan met bijna alle typen filmbestanden overweg. Als bij het openen wordt gevraagd of Avidemux een index moet maken, kiest u Ja. Na het openen kunt u eventueel via File, Information de eigenschappen van het bestand bekijken. Dat kan handig zijn om te bepalen met wat voor instellingen (stap 5) u het gedraaide filmpje wilt opslaan.

4. Om het filmpje te draaien, moet het bestand opnieuw gecodeerd worden. U kunt daarbij een indeling instellen die minder ruimte in beslag neemt of bijvoorbeeld eentje die compatibel is met uw draagbare meediaspeler. In deze workshop selecteeren we een indeling die op veel commputers probleemloos kan worden afgespeeld. Maar u kunt zelf ook anndere indelingen proberen (zie het kader over containers en code cs). Om de gewenste indeling in te stellen, kiest u eerst onder Format de zogeheten container voor beeld en geluid. Wij kiezen voor avi.

5. Selecteer nu onder Video de geewenste codec voor de indeling van de videobeelden. We kiezen voor mjpeg (lavc). Dit levert een vrij groot bestand op, maar het omzetten gaat lekker snel. Onder Audio kiest u de gewenste codec voor het geluid, in dit geval mp3 (lame). Als u trouwens een onbruikbare combinatie van container en codecs instelt, krijgt u pas bij stap 8 een foutmelding. Via de knoppen Configure kunt u eventueel nog instellingen voor de gekoozen codecs aanpassen, maar meestal voldoen de standaardinstellingen. Hebt u toch instellingen aangepast en krijgt u geen goed resultaat? Als u Avidemux afsluit en opnieuw start, worden de standaardinstellingen hersteld.

6. Nu gaan we het filmpje draaien door een filter toe te passen op de videobeelden. Klik onder Video op de knop Filters. U ziet dan links in het venster Video Filter Manager allerlei categorieën voor filters. Seleccteer de categorie Transfarm en dubbbelklik op het filter Rotate.

7. Stel in het dialoogvenster Rotate in hoe het filmpje rechtop gezet moet worden. Kies 90 degrees om het filmpje (90 graden) rechtsom te draaien. Kies 270 degrees als uw filmpje juist linksom gedraaid moet worden. Keer met OK terug naar de Video Filter Manager en controleer via de knop Preview of u de draaiihoek goed hebt ingesteld. Vergissen is menselijk en we willen de zaak niet erger maken door het filmpje ondersteboven te zetten. Klik tot slot op Close om terug te keren naar het programmavenster.

8. Kies File, Save, Save Video. Blaader naar de locatie waar u het gedraaide filmpje wilt opslaatan, tik een bestandsnaam in het vak Bestandsnaam. Tik achter de naam ook de juiste extensie, want Avideemux voegt die niet automatisch toe! Bij de container avi is de extensie bijvoorbeeld .avi, bij mp4 is het .mp4. Raadpleeg desnoods de webbpagina uit het kader Containers en codecs voor de juiste extensie. Als u de extensie vergeet, kunt u die altijd nog achteraf toevoegen aan het beestand. Klik op Opslaan om het ommzetten te starten. Het venster Encooding verschijnt nu. Hebt u zelf een container en codecs gekozen en krijgt u in plaats van dit venster een foutrnelding? Kies dan een andere combinatie (zie kader Container en codecs).

9. Hoe lang het omzetten duurt, hangt af van de gekozen instellingen, de lengte van het filmpje en de snelheid van uw computer. Tijjdens het omzetten kunt u bij Priority een hogere prioriteit instellen voor de omzetting. Als u verder niets op de computer hoeft te doen, stelt u High in voor het snelste resultaat. Na een geslaagde omzetting verschijnt de melding Done en klikt u op OK.

10. Ga naar het opgeslagen beestand en probeer het filmpje af te spelen. Als het goed is, hoeft u nu niet meer uw hoofd te kantelen om de film te bekijken. Controleer of ook het geluid goed klinkt. Als het gekantelde filmpje niet in orde is, past u in Avidemux de indeling of de instellingen voor de codecs aan en slaat u het filmpje opnieuw op. Als alles naar wens is, mag u het origiinele filmpje verwijderen. Voortaan hoeft u voor dit filmpje geen nekkkramp meer te riskeren .

Andere handige filters
Rechtop zetten is handig, maar misschien wilt u nog meer zaken verbeteren aan het filmpje. U kunt extra videofilters toevoegen en instellen, op dezelfde manier als bij het filter Rotate. Om bijvoorbeeld een donker filmpje lichter te maken, gebruikt u uit de categorie Colors het filter MPlayer eq2 en verhoogt u de waarde voor Gamma. En om beeldruis te verwijderen gebruikt u uit de categorie Noise het filter MPlayer denoise3d (met de standaardwaarden). De volgorde van de filters wijzigt u met de knoppen onder het vak Active Filters. Een ruisfilter kunt u het beste bovenaan zetten. Als het geluid te zacht is, kunt u bovendien een audiofilter toeevoegen en onder Gain de optie Manual en de waarde 6 instellen. Verhoog de waarde voor een hoger volume.

Bron: ComputerIdeeEn hier hebben we nog wat interessante en/of belangrijke links voor u.

Wees voorzichtig op internet! Zorg voor goede beveiliging en meld misbruik.

Andere Snelle Links